4 października 2023

„Matematyka bez poprawki” – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele
liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia
w województwie świętokrzyskim

Egzamin maturalny z matematyki od zawsze stanowi wyzwanie dla uczniów. Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską opracowali innowacyjny projekt „Matematyka bez poprawki”, który będzie stanowił formę zajęć wspierających uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2024.

Dla uczniów, którzy zadeklarują w swoich szkołach potrzebę wsparcia matematycznego zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki w wymiarze 40 godzin w terminie od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. Zajęcia będą opierały się na autorskim programie zawierającym treści z podstawy programowej dotyczące zagadnień z matematyki na poziomie podstawowym. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W związku z organizacją projektu zwracam się do dyrektorów szkół ponadpodstawowych z prośbą o zachęcanie uczniów do udziału w projekcie oraz do nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych o wyrażenie chęci prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Szczegóły odpłatności za prowadzenie zajęć zostaną przekazane Państwu w późniejszym terminie. Otrzymają Państwo gotowy program do zrealizowania oraz materiały metodyczne do pracy. Przewidziano 40 godzin zajęć (45 minutowych) w terminie od początku listopada 2023 r. do końca kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zwracam się do Państwa z prośbą o zebranie informacji odnośnie liczby uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Matematyka bez poprawki”. W celu zgłoszenia szkoły do udziału należy wypełnić formularz on-line do dnia 6 października 2023 r. do godziny 12.00.

W dniu 10 października 2023 roku o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Link zostanie przesłany w dniu spotkania około godziny 8.00 na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym. Podczas spotkania Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik oraz doradcy metodyczni ŚCDN Pani Anna Wójcik i Pan Paweł Dziuba przedstawią założenia projektu.

Szczegóły i warunki uczestnictwa znajdą Państwo w regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Renatą Jędrzejewską starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 509 294 605, e-mail: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Regulamin z załącznikami - Matematyka bez poprawki 2023-2024
Data: 2023-10-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 322 KB