28 września 2023

Międzynarodowy Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz edukacji i kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizuje już VIII Edycję Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Litwy i Szwecji.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna.

Laureatom będą przyznawane indeksy na wyższe uczelnie.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: link do strony.