28 września 2023

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Fundacja na rzecz Praw Ucznia zaprasza do udziału w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia.

Olimpiada jest trójetapowa. Etap szkolny to test wielokrotnego wyboru, wojewódzki polega na napisaniu krótkiej pracy pisemnej albo nagraniu filmu, a ogólnopolski jest egzaminem ustnym.

Pytania co roku przygotowuje natomiast Komitet Główny, w którym zasiadają przedstawiciele Fundacji oraz wyłącznie belwederscy profesorowie.

I etap jest zaplanowany na środę 11 października br. Termin zgłoszeń w poniedziałek 9 października o godzinie 15:00.

Szczegóły oraz dokumenty są możliwe do znalezienia na naszej stronie internetowej: link do strony