25 września 2023

VI edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”

Fundacja im. Heleny Kmieć zaprasza do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII. Zgłoszony zespół, przez czas trwania edycji, wraz z opiekunem realizuje akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. Na podstawie przesłanych materiałów i określonych kryteriów jury wybiera najlepsze projekty. Podczas wspólnego spotkania w Krakowie podczas Gali Laureatów wyłaniana jest zwycięska grupa, która w nagrodę udaje się na wolontariat zagraniczny.

Szczegółowe informacja o projekcie można znaleźć na stronie: link do strony