25 września 2023

Portal HI-story Lessons – ankieta dla nauczycieli

Infografiki, animacje, scenariusze lekcji. Dezinformacja, XX wiek, przeciwdziałanie dyskryminacji – to niektóre z materiałów i tematów, które można znaleźć na portalu HI-story Lessons.

Aby lepiej dostosować platformę do potrzeb nauczycieli Europejska Sieć Pamięć i Solidarność przygotowała krótką ankietę, dotyczącą materiałów dydaktycznych z których najczęściej korzystają nauczyciele przygotowując swoje lekcje i wydarzenia historyczne w szkole.

Ankieta jest w języku angielskim, odpowiedzi na pytania otwarte można jednak udzielić również po polsku. Link do ankiety