6 września 2011

Przekład wytycznych IFLA w sprawie kompetencji informacyjnych na Creative Commons

Edukacja informacyjna jest zagadnieniem bliskim w szczególności (choć nie tylko) bibliotekarzom. W tym środowisku powstają też różne publikacje związane z tą tematyką. Materiały o wymiarze praktycznym dostępne są przede wszystkim w języku angielskim. Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) działająca w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przygotowała przekład jednej z nich, publikacji zawierającej oficjalne wytyczne IFLA (Międzynarodowej Federacji Organizacji i Instytucji Bibliotekarskich) w zakresie budowania i wdrażania programów edukacji informacyjnej w bibliotekach.

Publikacja zainteresować może nie tylko bibliotekarzy, ale również medioznawców, nauczycieli, wykładowców oraz inne osoby, którym bliska jest tematyka edukacji.

Polski przekład dostępny jest – za zgodą autora – na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. E-book przygotowany przez KEI wzbogacony został o ilustracje pochodzące z serwisu Flickr.com (również na wolnych licencjach). Zapraszamy do czytania, kopiowania i redystrybucji Wytycznych.