25 września 2023

Bezpłatna konferencja „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”.

W dniu 2 października 2023 r. w godz. od 9.00 – do 14.00 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje w formie on-line konferencję pod tytułem „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)”.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli: WOKRO, samorządów, placówek systemu oświaty realizujących zadania adresowane do dzieci w wieku przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, a także przedstawicieli podmiotów działających w innych sektorach zdrowia i pomocy społecznej, realizujących zadania w zakresie wspierania rozwoju małego dziecka i pomocy rodzinom.

Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych aspektów realizacji nowego, skoncentrowanego na rodzinie modelu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Zadania w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej, zostały doprecyzowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję dostępne są na stronie: https://konferencje.aps.edu.pl/wokro/

Termin rejestracji upływa 27 września 2023 r.

Kontakt w sprawach konferencji: wokro@aps.edu.pl