21 września 2023

48. edycja Olimpiady Artystycznej

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe.

Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki organizatorzy pokrywają koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny (koszty podróży, noclegi i wyżywienie).

Wszystkie informacje dotyczące 48. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: link do strony Znajdują się tam aktualne informacje organizacyjne, terminarz, regulamin, wytyczne, dane kontaktowe sekretarzy okręgowych oraz materiały pomocne dla nauczycieli i uczniów.