20 września 2023

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych. Celem konkursu jest popularyzowanie historii osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2023 r. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej. Materiał powinien zostać opracowany na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych będzie odbywało się do 31 grudnia bieżącego roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) bądź poczty elektronicznej na adres: ndap@archiwa.gov.pl.

Załączniki

Załącznik nr 1 Regulamin konkursu Nikt nie ma większej miłości
Data: 2023-09-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 237 KB
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia uczestnika pelnoletniego
Data: 2023-09-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 117 KB
Załącznik nr 3 Formularz zgłoszenia uczestnika małoletniego
Data: 2023-09-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 118 KB