1 września 2011

Przyznane wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Radosna Szkoła” w roku 2011 – dodatkowy nabór wniosków