15 września 2023

III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

Logo III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w III Świętokrzyskiej Olimpiadzie Przedszkolaka.

Rywalizacja sportowa organizowana jest dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zawody odbywać się będą w 3 etapach; gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Planowany harmonogram zawodów:

  • etap gminny: 1 października – 20 października 2023 r.
  • etap powiatowy: 30 października – 15 listopada 2023 r.
  • finał wojewódzki: 29 listopada 2023 r.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2017 i młodsze przynależące do jednej placówki, za zgodą prawnych opiekunów i nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych.

Każde przedszkole/szkoła może zgłosić do Olimpiady tylko 1 drużynę składającą się z 5 dziewczynek i 5 chłopców oraz 1 rezerwowej dziewczynki i 1 rezerwowego chłopca (10 + 2 rezerwowych).

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rywalizacji znajdują się w Regulaminie III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego.

Termin przesyłania zgłoszeń do 25 września 2023 r. godz. 15.00.

Organizator Turnieju:

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Osoby do kontaktu w sprawie Olimpiady:

Załączniki

Regulamin - III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
Data: 2023-09-15, typ pliku: PDF, rozmiar: 167 KB