12 września 2023

Projekt „EkoMobilni”

Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu realizuje projekt „EkoMobilni” w ramach zadania publicznego sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO. 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w przyszłości będą w pełni odpowiedzialni za otaczające nas środowisko naturalne oraz do nauczycieli, którzy poprzez przeprowadzenie gry wśród swoich podopiecznych umożliwią im zapoznanie się z wartościowymi treściami zawartymi w grze. Aplikacja, która jako narzędzie edukacyjne ma na celu w przystępny i kreatywny sposób przekazać dawkę niezbędnej wiedzy, na tak istotny w dzisiejszych czasach temat ekologii i ochrony środowiska. Jest połączeniem trzech składowych: wiedzy ekologicznej, gry terenowej oraz nowoczesnej technologii co powoduje, że narzędzie edukacyjne w atrakcyjny sposób staje się innowacyjnym źródłem wiedzy.  

Przy wykorzystaniu aplikacji, możemy stworzyć grę terenową w przeciągu 5 min. Terenem rozgrywki może być sala, boisko szkolne czy pobliski park, gdyż jedynym krokiem do przygotowania jest rozstawienie QR-kodów, które będą elementami gry. Po dołączeniu uczniów do gry, ich zadaniem jest znalezienie i zeskanowanie kodów, które przenoszą ich w świat zadań i wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.  

Integralną częścią projektu jest konkurs, który daje możliwość wykorzystania potencjału uczniów do stworzenia schematu działań lub zmian, dzięki którym przekształcą oni swoją placówkę edukacyjną w EkoSzkołę! Proces samodzielnego tworzenia przez uczniów pomysłu, na jakich zmiany można dokonać, prowokuje do pozyskania wiedzy na temat ekologii i motywuje do dalszego działania.  

Więcej informacji na temat aplikacji oraz konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora.