4 września 2023

Webinarium CEDUR „Moje Finanse – praktyczne zastosowanie matematyki” – II edycja, 21 września 2023 roku

Dla kogo

Bezpłatne webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Tematyka poruszona w trakcie webinarium obejmuje zagadnienia wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, w zakresie treści nauczania – wymogów szczegółowych dotyczących rynku finansowego, m.in.:

  • różnice pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem oraz umiejętność ich oceny z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków
  • charakterystyka wybranych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi mechanizmów inwestowania
  • umiejętność wyboru funduszu inwestycyjnego z uwzględnieniem potencjalnych zysków oraz strat
  • świadomość konieczności wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę
  • umiejętność analizowania produktów finansowych oferowanych przez banki, instytucje pożyczkowe oraz zakłady ubezpieczeniowe

Cel

Celem webinarium jest zaprezentowanie praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych w odniesieniu do zagadnień związanych z finansami, w szczególności z finansami osobistymi.

Data i harmonogram czasowy

  • 21 września 2023 r. (10:00-12:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.