4 września 2023

XIV edycja projektu edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” – zaproszenie do udziału

logo 2023

Panie, Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Adam Włoczewski, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Komendant Miejski Policji w Kielcach insp. Tomasz Śliwiński, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Mariusz Góra, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach dr Robert Piwko serdecznie zapraszają uczniów klas I szkół podstawowych wraz z opiekunami na XIV edycję projektu edukacyjno-profilaktycznego pn. Kochane Pierwszaki. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2023 roku, w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka Drogosza 2, 25–093 Kielce, w godzinach od 10.00-12.00.

Mając na uwadze ważną kwestię dotyczącą bezpieczeństwa dzieci – drogę do szkoły i ze szkoły, przygotowując dzieci na ten nowy rok szkolny, nie zapominajmy o podjęciu odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić im bezpieczne dotarcie do celu. W naszym społeczeństwie, dzieci stanowią jedną z najbardziej narażonych grup na zagrożenia drogowe. Niestety, statystyki pokazują, że co roku wiele dzieci staje się ofiarami wypadków drogowych. To jest smutna i alarmująca rzeczywistość, której nie możemy ignorować. Dlatego my, dorośli uczmy dzieci już od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa drogowego. Twórzmy wspólnie środowisko, w którym dzieci będą mogły czuć się bezpieczne na drodze do szkoły i ze szkoły. Działajmy razem, bądźmy wzorem dla najmłodszych.

Ważne jest, aby przekazywać dzieciom praktyczne umiejętności, takie jak przechodzenie przez ulicę na zielonym świetle, zwracanie uwagi na sygnały drogowe, że zawsze należy patrzeć w obie strony przed przejściem przez ulicę, należy korzystać z przejść dla pieszych, gdy są dostępne. Dzieci powinny wiedzieć, żeby nie bawić się w pobliżu jezdni itp.

Cele przedsięwzięcia:

  1. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  2. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
  3. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.

Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają elementy odblaskowe. Poświęcone zostaną tornistry uczniów klas I. Odbędą się również konkursy związane  z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze.

W związku z faktem, iż udział w uroczystości jest wyjazdem pozaszkolnym, prosimy o zadbanie, by każdy z rodziców wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w niniejszym przedsięwzięciu (oświadczenie rodzica – pozostaje w szkole).

Mając na uwadze doniosłość planowanej uroczystości, wagę spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz zaangażowanie władz kościelnych, rządowych, wojewódzkich i samorządowych proszę Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów szkół o zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu.

Brak wolnych miejsc.

Osobą uprawnioną do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości jest starszy wizytator Pan Łukasz Maj, tel. 41 342 16 43.

Załączniki

logo 2023
logo 2023
Data: 2023-09-04, typ pliku: JPG, rozmiar: 173 KB
oświadczenie rodzica
Data: 2023-09-04, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB