5 lipca 2011

Stypendium PRM – termin, niewytypowanie kandydata

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

W dniu 10 lipca 2011 roku upływa termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Prawo wytypowania kandydata ma każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu. Uprzejmie Państwu przypominam, że w przypadku  niewytypowania kandydata konieczne jest przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach pisemnej informacji na ten temat wraz z  uzasadnieniem.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł