1 lipca 2011

Wykaz szkół, które otrzymają wsparcie finansowe na utworzenie i zwrot kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła ” w 2011 roku – dodatkowy nabór wniosków