28 sierpnia 2023

Świętokrzyski pilotażowy program konkursu „Odblaskowa szkoła” 2023

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zaprasza do udziału w pilotażowym konkursie „Odblaskowa szkoła” koordynowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W roku 2023/2024 program pilotażowy obejmie województwo świętokrzyskie, podkarpackie oraz śląskie.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, która od 2010 roku z powodzeniem go organizuje i prowadzi. Konkurs od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem dyrektorów szkół podstawowych, uczniów, rodziców i partnerów inicjatywy na terenie województwa małopolskiego. Od 2010 roku udział w konkursie wzięło łącznie 3700 szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego, a elementy odblaskowe przekazane zostały blisko 600 tys. uczniów szkół podstawowych tego województwa. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie jest również inicjatorem rozszerzenia idei konkursu poza województwo małopolskie, docelowo na obszar całego kraju.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.