24 sierpnia 2023

Nabór kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  • pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 sierpnia 2023.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.