17 sierpnia 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania przez komisje rekrutacyjne informacji o liczbie wolnych miejsc w publicznych liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) przypominam komisjom rekrutacyjnym o obowiązku przekazania Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o liczbie wolnych miejsc w klasach pierwszych:

  • publicznych liceów ogólnokształcących,
  • publicznych techników,
  • publicznych branżowych szkół I stopnia,

po zakończeniu przez komisje rekrutacyjne postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

Informację o wolnych miejscach należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach poprzez niżej zamieszczony link:

Szczegółowe dane na temat wolnych miejsc będą publikowane pod następującym adresem:

Formularz zgłoszenia należy wypełnić, jeżeli po podaniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych po postępowaniu uzupełniającym w szkole nadal są wolne miejsca.

Wypełnienie formularza przez dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia powinno nastąpić w terminie – 24 sierpnia 2023 r.

Komunikat dotyczący wolnych miejsc po postępowaniu uzupełniającym do publicznych liceów, techników i branżowych szkół I stopnia zostanie opublikowany 25 sierpnia 2023 r.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół.

Kontakt w sprawach formularza oraz danych wynikowych: