20 maja 2011

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2011 r. na terenie województwa świętokrzyskiego”