16 maja 2011

Zamówienie publiczne „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2011 roku na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczących roli i zadań dyrektora szkoły w systemie kontroli zarządczej”