6 maja 2011

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół z terenu województwa świętokrzyskiego!

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół w roku szkolnym 2010/2011. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o wiedzę dyrektora i nauczycieli (proszę nie prowadzić wywiadu wśród uczniów) według stanu na dzień 7 maja 2011 roku.

Uzyskany materiał posłuży do opracowania raportu. Proszę o rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi do dnia 20 maja 2011 roku.

W sprawach monitoringu informacji udziela Pani wizytator Katarzyna Malicka-Pędzik – tel. 041 342 16 21.

Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator Oświaty

  • Formularz badania