3 sierpnia 2023

FLEX Program 2024/2025 – bezpłatne stypendium dla młodzieży w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA. Rekrutacja na wyjazdy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęła się już 1 sierpnia i potrwa do 19 września 2023. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum. Finaliści będą mieszkać u amerykańskich rodzin goszczących i staną się uczniami lokalnych szkół średnich. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. 

Alumni, którzy wzięli udział w Programie podkreślają, że dzięki rocznemu pobytowi w USA stali się bardziej samodzielni, odpowiedzialni, zaradni oraz poznali swoje mocne i słabe strony. Dzięki obcowaniu z kulturą i językiem Stanów Zjednoczonych, doceniają różnorodność oraz wielokulturowość. Uczniowie po powrocie do Polski chętnie angażują się w działalność społeczną na szczeblu krajowym i lokalnym.

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń/uczennica pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum/technikum, który/a:

  • ma polskie obywatelstwo
  • urodził/a się między 15.07.2006 a 15.07.2009 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2006-15.07.2009)
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym
  • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy J-1 oraz nie spędził/a więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
  • Miesięczne stypendium $200 na własne wydatki
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 19 września 2023http://ais.americancouncils.org/flex. Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Niektóre relacje Alumnów z pobytu w USA można przeczytać na stronie: https://poland.americancouncils.org/aktualnoci. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy oraz bieżące informacje na temat rekrutacji. Program FLEX jest również obecny na Instagramie: FLEX Poland.

Więcej informacji:
https://poland.americancouncils.org/flex
http://discoverflex.org

Informacja dla uczniów z niepełnosprawnościami:
https://www.discoverflex.org/applicants-with-disabilities

Projekt jest administrowany przez American Councils for International Education. Adres e-mail do kontaktu: flex.pl@americancouncils.org. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie pod numerami: 570 353 512, 533 353 597 oraz 530 097 051.

Załączniki

FLEX 2024-2025
Data: 2023-08-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB