2 sierpnia 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – lipiec 2023 r.

W miesiącu lipcu 2023 r. wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadził 1 kontrolę planową:

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych 1

 

W miesiącu lipcu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 3 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

2. Inne – 1:

·      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

przedszkole – 1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
3
RAZEM 3