31 lipca 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach dla dorosłych

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół,
Rodzice i Absolwenci szkół
w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych, a także szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych, przekazuję
informację o wolnych miejscach w liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach dla dorosłych w województwie świętokrzyskim.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Informacja dotycząca wolnych miejsc znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Załączniki

Liczba wolnych miejsc w liceach
Data: 2023-08-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 581 KB
Liczba wolnych miejsc w technikach
Data: 2023-08-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 488 KB
Liczba wolnych miejsc w branżowych szkołach I stopnia
Data: 2023-08-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 466 KB
Liczba wolnych miejsc w szkołach branżowych II stopnia
Data: 2023-08-02, typ pliku: PDF, rozmiar: 424 KB
Liczba wolnych miejsc w szkołach policealnych
Data: 2023-07-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 435 KB
Liczba wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych
Data: 2023-07-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 399 KB