5 kwietnia 2011

Komunikat w sprawie powstania Ośrodka Dawców Szpiku

Szanowni Państwo
Starostowie,
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Z ogromną radością informuję, iż w dniu 14 marca 2011 r. Minister Zdrowia udzielił Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Kielcach „pozwolenia na wykonywanie czynności polegających na pozyskaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej”.

Dzięki temu przy Centrum Krwiodawstwa powstał pierwszy w województwie świętokrzyskim Ośrodek Dawców Szpiku, który zasięgiem swojej działalności obejmuje województwa: łódzkie, małopolskie, podkarpackie i region radomski.

Do zadań Ośrodka Dawców Szpiku należy:

  • promowanie idei honorowego oddawania szpiku i komórek macierzystych,
  • organizowanie akcji w celu pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych,
  • badanie specyficzności genów układu HLA w niskiej rozdzielczości,
  • przekazywanie informacji o pozyskiwanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek macierzystych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej „POLTRANSPLANT”,
  • pełna opieka nad dawcami przed i po oddaniu szpiku lub komórek macierzystych krwi obwodowej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł