23 marca 2011

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań

Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań:

  • Piotr Papros – uczeń Szkoły Podstawowej w Ćmińsku  (uzyskał w sumie 32 punkty)
  • Kacper Michta – uczeń Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach  (uzyskał w sumie 32 punkty)