14 lipca 2023

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że trwa realizacja rządowego program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 (Dz.U. z 2022, poz. 850).

Dzieci i uczniowie z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych mogą otrzymać pomoc w następującej formie:

  • jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne.
  • nieodpłatne wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.
  • nieodpłatne zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zbiorczej informacji dotyczącej liczby dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Dane należy przesłać w terminie do dnia 22 września 2023 r. w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Załączniki

Tabela do gmin
Data: 2023-07-14, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB
Rozporządzenie Rady Ministrów
Data: 2023-07-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 397 KB
Uchwała Nr 65 Rady Ministrów
Data: 2023-07-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 37 KB
Załącznik do uchwały Rady Ministrów
Data: 2023-07-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 46 KB