18 marca 2016

Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego

Szczegółowych informacji udziela
wizytator Anna Obara
tel. 41 342 16 27
anna.obara@kuratorium.kielce.pl

Do pobrania: