22 lutego 2011

Komunikat w sprawie pilotażu nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2010/​2011 w 100 szkołach w Polsce, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa pilotaż nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-​pedagogicznej.

W naszym województwie pilotażem objęte zostały następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. prof. Józefa Mikułowskiego-​Pomorskiego w Lipniku
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II Publiczne – Gimnazjum w Osieku
  • Publiczne Gimnazjum w Szewnie

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem w szkole zespołowo analizują jego specjale potrzeby edukacyjne, by zaplanować i zorganizować dla danego ucznia jak najlepsze wsparcie. Spotkania odbywają się z udziałem rodziców ucznia, którzy współpracują ze szkołą w projektowaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej bądź edukacyjno-​terapeutycznej swojego dziecka.

Pilotaż monitorują w każdym województwie liderzy – eksperci, którzy pozostają w stałym kontakcie ze szkołami uczestniczącymi w pilotażu i udzielają im potrzebnej pomocy. W naszym województwie rolę tę pełni Pani Agnieszka Sprzęczka-​Piłacik.

Zachęcamy wszystkie szkoły i placówki do wdrażania przyjętych rozwiązań, niezależnie od wskazanego w przepisach prawa terminu obowiązywania nowych regulacji.

Indywidualne podejście do ucznia to wspólna satysfakcja dziecka, które uzyskuje lepsze efekty edukacyjne, nauczyciela z udziałem którego są one osiągane i rodzica, który w tym procesie uczestniczy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł