18 lutego 2011

Ogólnopolski konkurs internetowy „ARBORES VITAE”

Ogólnopolski konkurs internetowy ARBORES VITAE towarzyszy wystawie wielkoformatowych zdjęć pt. „ARBORES VITAE. Ostatnia taka puszcza” w Białymstoku (5 listopada 2010 – 28 lutego 2011).

Konkurs kierowany jest do wszystkich miłośników przyrody, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Jego celem jest pogłębienie wiedzy o lasach i ich znaczeniu dla człowieka oraz zainspirowanie do twórczych działań na rzecz ich ochrony. Drugą edycję konkursu ARBORES VITAE objął patronatem Podlaski Kurator Oświaty.