20 czerwca 2023

Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 15 czerwca – 10 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.