19 czerwca 2023

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Mobilność osób o specjalnych potrzebach”

„Mobilność osób o specjalnych potrzebach” to temat konferencji naukowo-szkoleniowej, którą Wojskowa Akademia Techniczna zorganizuje wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja odbędzie się 26 i 27 października 2023 w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i możliwościami rozwoju środków transportu indywidualnego wykorzystywanych przez osoby o szczególnych potrzebach, do których zaliczamy seniorów, osoby z niesprawnościami, osłabione chorobami, żołnierzy weteranów oraz ofiary wypadków i katastrof drogowych z zespołem stresu pourazowego.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza on-line.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.