19 czerwca 2023

SIO. Sposób rejestracji dzieci przedszkolnych w czasie dyżurów wakacyjnych

System Informacji Oświatowej

 

W przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacyjnym:

  1. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – w tym podczas wakacji:
    • powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
  2. dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola – z wyłączeniem wakacji:
    • również powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku;
  3. dzieci z innych przedszkoli uczęszczające do przedszkola dyżurującego podczas wakacji:
    • powinny być wykazane, tj. zarejestrowane i przypisane do oddziału podstawowego (wystarczy utworzenie jednego oddziału) na czas uczęszczania do przedszkola dyżurującego. W takim oddziale wakacyjnym może być wykazane więcej niż 25 dzieci.

W „Danych dodatkowych” dotyczących języka obcego prosimy o wybranie opcji „inny” (w związku z tym, że nauka języków obcych podczas dyżurów wakacyjnych nie będzie podlegała analizie, a program SIO wymaga wskazania języka obcego).

Pole „Opis” w definicji oddziału powinno zawierać frazę „oddział wakacyjny”.

W przedszkolach niepełniących dyżuru w okresie wakacyjnym:

  • dzieci uczęszczające cały rok do przedszkola powinny być przypisane do swojego oddziału nieprzerwanie do 31 sierpnia danego roku – niezależnie od tego, czy uczęszczają, czy nie uczęszczają podczas wakacji do innego przedszkola.

Źródło informacji: Instrukcja merytoryczna – Uczniowie.