19 czerwca 2023

Podsumowanie II Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/23

Logo turnieju

W dniu 14 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz pucharów dla zwycięzców i wyróżnionych  w II Turnieju Trzech Rakiet.

W podsumowaniu Turnieju udział wzięli:

 • Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Pani Beata Niziołek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
  w Kielcach, Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Pan Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Pan Wojciech Kałat – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
  w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pani Marta Dziula – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek
  w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pan Jacek Sambór – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
  w Cudzynowicach,
 • Pani Anna Mucha –Dyrektor ZDZ w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pani Beata Stańczyk – Dyrektor  Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach,
 • Pan Jacek Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik podsumowując II Turniej Trzech Rakiet w swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka oraz wyraził uznanie dla zawodników, którzy zdobyli tytuł Mistrz Trzech Rakiet w wyniku rywalizacji w trzech dyscyplinach tj. tenisie stołowym, badmintonie i tenisie ziemnym. Podkreślił również, że organizacja Turnieju korzystnie wpłynęła na integrację środowisk szkolnych z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego i podziękował wszystkim zawodnikom za sportową i miłą atmosferę podczas zawodów oraz współorganizatorom za wsparcie
i zaangażowanie w organizację tego Turnieju.

Uroczyste podsumowanie Turnieju uświetniły dwa tańce w wykonaniu uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Publiczność nagrodziła występy dzieci gromkimi brawami.

Dyplomy i puchary dla zwycięzców wręczali Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz współorganizatorzy Turnieju.

Nagrody otrzymali:

Gr. I Uczniowie

Dziewczęta:

 • Magdalena Ciosek – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
 • Zuzanna Witkowska – Zespół Szkół nr 2 w Kielcach
 • Magdalena Rejman- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
 • Julia Fąfara – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach -(ex aequo)
 • Wiktoria Gajówka- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach-(ex aequo)

Chłopcy:

 • Filip Juszczyk- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • Bartosz Skrzypek – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
 • Karol Stochmal – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
 • Igor Tutaj – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
 • Karol Góral– Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach

Gr. II Nauczyciele/Pracownicy

Kobiety:

 • Monika Drapejkowska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy
 • Agnieszka Mączyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku -Zdroju
 • Alicja Witkoś – Kłos- nauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Opatowcu
 • Magdalena Bucka – nauczyciel LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 • Renata Raduszewska -nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

Mężczyźni:

 • Jakub Caban- nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
 • Krzysztof Piątek – nauczyciel Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie
 • Zbigniew Drobek – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu
 • Sławomir Jarmuda- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Seceminie
 • Łukasz Jędraski- nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

Podziękowania otrzymali:

Współorganizatorzy Turnieju:

 • Jacek Sambór – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
 • Pani Iwona Kijewska- Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach
 • Pani Urszula Wróblewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy

Sędziowie rozgrywek:

 • Krzysztof Piątek- Sędzia Główny
 • Magdalena Bucka

Osoby zaangażowane w organizację Turnieju:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagnańsku- Pani Marzanna Moćko
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tumlinie- Pani Iwona Zapała
 • Prezes Klubu Tenis Wschodnia – Pan Andrzej Grzyb
 • Prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona- Pan Piotr Ziółkowski
 • Ks Tomasz Prędotka

Podziękowanie za wsparcie w organizacji II Turnieju Trzech Rakiet skierowano również do:

 • Jana Nowaka – Starosty Powiatu Kazimierskiego,
 • Michała Buckiego -Wicestarosty Powiatu Kazimierskiego,
 • Adama Bodziocha- Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 • Anny Mucha –Dyrektor ZDZ w Kazimierzy Wielkiej
 • Uzdrowiska Busko-Zdrój

Zwycięzcom oraz wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

Za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu uroczystego podsumowania II Turnieju Trzech Rakiet serdecznie dziękujemy dyrektorowi Panu Jackowi Sambór i nauczycielom Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oraz Pani dyrektor Annie Mucha i nauczycielom Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej.

Logo turnieju
nagrodzeni nauczyciele-kobiety
nagrodzeni uczniowie -chłopcy
występ uczniów zpswr-w Cudzynowicach