4 lutego 2011

II etap konkursu przedmiotowego z j.polskiego – przesunięcie terminu wglądu do prac i odwołań

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że przedłuża się termin wglądu do prac i składania odwołań do II etapu gimnazjalnego konkursu przedmiotowego z j. polskiego do 21.02.2011.

Przesunięcie terminu jest spowodowane ogłoszeniem wyników konkursu w czasie ferii zimowych.