9 czerwca 2023

Konferencja branżowa „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Otwarcie cyklu konferencji branżowych nastąpi 13.06.2023 r. o godz. 09:30 – branże: branża transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, spedycyjno-logistyczna, budowlana, branża ekonomiczno-administracyjna, handlowa, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, fryzjersko-kosmetyczna, przemysłu mody.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

  • Promocja szkolnictwa branżowego.
  • Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
  • Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.