4 lutego 2011

Podsumowanie uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów

„Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy,
choć otrzymuje go tylko jednostka”
(Krzysztof R.  Jaśkiewicz)

W dniach 17-24 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie, Starachowicach, Sandomierzu i Bodzentynie odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy otrzymało 136 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.
Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki dużej życzliwości starostów oraz zaangażowaniu dyrektorów szkół i placówek. Gospodarze zadbali o godną oprawę i uhonorowanie Stypendystów. Młodzież zaprezentowała swoje talenty artystyczne w pięknych programach.
Doniosły charakter tego wydarzenia podkreślała obecność wielu oficjalnych gości: Posłów ziemi świętokrzyskiej, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka i Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Kuratora i Wicekuratora Oświaty, a także starostów, burmistrzów, wójtów i dyrektorów szkół. Wszyscy zaproszeni składali Stypendystom serdeczne gratulacje oraz podkreślali wagę tego wyróżnienia i pokładane w młodych ludziach nadzieje.
Wszystkim Stypendystom życzę dalszych sukcesów i realizacji planów na przyszłość. Oby zgłębianie wiedzy było dla Was źródłem nieustającej satysfakcji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł