2 lutego 2011

Informacja dla uczestników etapu finałowego z Konkursu Języka Rosyjskiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że III etap IX Konkursu Języka Rosyjskiego odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, ul. Zimna 16.

Część pisemna – 16 lutego 2011r. , godz. 13.30
Część ustna – 7 marca 2011r. , godz. 13.30