7 czerwca 2023

Podsumowanie etapu ponadwojewódzkiego XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

W środę 7 czerwca 2023 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie etapu ponadwojewódzkiego XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

W uroczystości udział wzięli Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Pani dr Dorota Koczwańska-Kalita, Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Pan Tadeusz Sikora (reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego), Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Zdzisława Wielguszewska oraz laureaci i finaliści Konkursu, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół, a także Rodzice i Opiekunowie uczniów.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz gratulując uczniom odniesionego sukcesu. Następnie głos zabrał Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik życząc uczniom powodzenia na Gali Finałowej, a na zakończenie Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Pani dr Dorota Koczwańska-Kalita w swojej wypowiedzi podkreśliła, że bez pamięci o przeszłości nie ma budowania przyszłości Ojczyzny.

Laureatami Konkursu zostali:

  • Jan Tomczyk (Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu) – uczeń klasy szóstej,
  • Wojciech Dudek (Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu) – uczeń klasy szóstej,
  • Franciszek Urgacz (Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu) – uczeń klasy czwartej,
  • Bartosz Kwiatkowski (Szkoła Podstawowa im. gen. T. Buka w Mójczy) – uczeń klasy siódmej.

Finalistami Konkursu zostali:

  • Cyprian Szwajcer (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni) – uczeń klasy ósmej,
  • Adam Młodawski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie) – uczeń klasy ósmej,
  • Julian Lenarski (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie) – uczeń klasy ósmej,
  • Przemysław Bejm (Szkoła Podstawowa w Lechowie) – uczeń klasy szóstej.

Laureaci i finaliści konkursu na etapie ponadwojewódzkim otrzymali zaświadczenia i pamiątkowe dyplomy od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a trud i wysiłek uczniów włożony w przygotowanie się do Konkursu został wyróżniony nagrodami ufundowanymi przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dyplomy z podziękowaniami oraz z życzeniami dalszej pracy na rzecz krzewienia patriotyzmu wręczono również nauczycielom przygotowującym uczniów.

Na zakończenie uroczystości nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, wymiany podziękowań i serdeczności oraz wyrażenia nadziei na sukcesy uczniów w kolejnych edycjach konkursu.

Źródło zdjęć: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Siedzący uczniowie z nagrodami
Honorowi goście
Uhonorowana nauczycielka
Nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami i gośćmi honorowymi