7 czerwca 2023

Ankieta dotycząca rozpoznania sytuacji dzieci i młodzieży z cukrzycą

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Na prośbę Ministra Edukacji i Nauki informujemy, że Fundacja „Diabeciaki”, która od 12 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą, we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi badanie ankietowe, które ma na celu rozpoznanie sytuacji dzieci i opracowanie rekomendacji związanych z jej poprawą.

Podmiot współpracuje w tym obszarze z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Ministrem Zdrowia, przedstawicielami PFRON oraz z najważniejszymi ośrodkami diabetologicznymi w kraju.

Ankieta jest dostępna w postaci formularza on-line. Zachęcamy szkoły do jej wypełniania.