7 czerwca 2023

„Dzień Erasmus+ i Dwujęzyczności w woj. świętokrzyskim” – konferencja dla nauczycieli z woj. świętokrzyskiego. Regionalny Punkt Informacyjny

W dniu 5 czerwca 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach odbyła się konferencja poświęcona programowi Erasmus+ oraz rozwojowi dwujęzyczności w województwie świętokrzyskim pn. „Dzień Erasmus+ i Dwujęzyczności w woj. świętokrzyskim”. W wydarzeniu wzięło udział 70 nauczycieli
i dyrektorów z województwa świętokrzyskiego.

W czasie spotkania uczestnicy zostali zapoznani nt. możliwości wnioskowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Kształcenie i szkolenia zawodowe – VET. Informacji w tym zakresie udzielił Pan Maciej Rojek, ekspert Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Kształcenie zawodowe realizowane w ramach programu zaprezentowały szkoły ponadpodstawowe: Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu.

W dalszej części konferencji została przedstawiona informacja nt. stanu formalnego realizowania nauczania dwujęzycznego w województwie świętokrzyskim. Przedstawiciele szkół w których w bieżącym roku szkolnym zainicjowano działanie oddziałów dwujęzycznych, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie oraz Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, opowiedzieli o tym, jak dwujęzyczność zmieniła funkcjonowanie ich placówek.

Aby zaprezentować dwujęzyczność „w praktyce” Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach pokazały nagrania fragmentów lekcji dwujęzycznych, co pozwoliło na przestrzeń do krótkiej debaty edukacyjnej o znaczeniu wielojęzyczności i roli szkoły w poszerzaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w tym zakresie. W debacie rolę eksperta pełniła Pani Izabela Krzak-Borkowska, Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na zakończenie konferencji Pani Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, opowiedziała o swoich doświadczeniach w pracy metodą CLIL, podpierając swoje wystąpienie merytorycznymi wskazówkami dla nauczycieli, którzy chcą ciekawie i efektywnie uczyć języków obcych.

Prezentacja pana Macieja Rojka, eksperta Narodowej Agencji, na temat Programu Erasmus+ w zakresie wnioskowania w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Kształcenie i szkolenia zawodowe – VET
Przedstawiciele Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie opowiadają o realizowanych projektach zawodowych.
Przedstawiciele Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie opowiadają o realizowanych projektach zawodowych.
Nauczycielki z Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach przekazują informacje z zakresu nauczania dwujęzycznego realizowanego w szkole.
Pani Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, opowiada o swoich doświadczeniach w pracy metodą CLIL.