5 czerwca 2023

Uczniowie z województwa świętokrzyskiego na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczestnicy XXIX Sejmu Dzieci i Młodzieży z województwa świętokrzyskiego przed budynkiem Sejmu RP

1 czerwca 2023 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 18 uczniów z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w obradach XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mieli oni zaszczyt reprezentować:

  • Szkołę Podstawową nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Obrady były poprzedzone posiedzeniami komisji, które odbyły się w dniach 20-21 maja. Organizatorem obu wyjazdów uczniów był Świętokrzyski Kurator Oświaty.

31 maja 2023 r. uczestnicy wraz z opiekunami wzięli także udział w wycieczce po Warszawie zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, która nawiązywała do tematu tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży, to jest „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”. W jej trakcie odwiedzili oni m.in. miejsca upamiętniające obywateli polskich narodowości żydowskiej – ofiary z okresu II wojny światowej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, w Sali Kolumnowej SejmuRP, młodzi parlamentarzyści mieli także okazję spotkać się z politykami z sejmowych klubów i kół poselskich.

Uczestnicy XXIX Sejmu Dzieci i Młodzieży z województwa świętokrzyskiego przed budynkiem Sejmu RP
Widok na salę obraz Sejmu RP. W ławach zasiadają dzieci i młodzież uczestniczące w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Widok z galerii na salę obraz Sejmu RP. W ławach zasiadają dzieci i młodzież uczestniczące w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Członkowie komisji XXIX Sejmu Dzieci i Młodzieży z województwa świętokrzyskiego przed Budynkiem Komisji Sejmowych
Miejsce pamięci - fragment muru getta w Warszawie
Uczestnicy XXIX Sejmu Dzieci i Młodzieży z województwa świętokrzyskiego przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie