5 czerwca 2023

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 czerwca 2023 r. Temat przewodni to „Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej – doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym. Program Forum obejmuje kluczowe zagadnienia związane ze skutecznym planowaniem kariery w dobie edukacji cyfrowej.

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem Forum jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Szczegółowe informacja nt. III Forum Edukacji Zawodowej:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/iii-forum-edukacji-zawodowej-europass-i-euroguidance