5 czerwca 2023

Erasmus+ 2023: zasady i terminy wnioskowania

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków na rok 2023 dotyczącym wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”. Zgodnie z tym dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro.

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Najbliższe terminy naborów w 2023 roku

  • 8 czerwca 2023 r., godz. 17:00

– Akcja kluczowa 2., Centra doskonałości zawodowej

Terminy naborów w rundzie jesiennej

  • 4 października 2023 r., godz. 12:00

– Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

– Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

– Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem (dodatkowy termin)

– Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe

– Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

  • 19 października 2023 r., godz. 12:00

– Akcja kluczowa 1., Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

– Akcja kluczowa 1., Akredytacje Erasmus w dziedzinie młodzieży

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023, także w wersji polskiej. W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2023, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Szczegółowe informacja nt. wnioskowania w roku 2023:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy