31 maja 2023

Relacja z wydarzenia edukacyjno-profilaktycznego NA DZIEŃ MATKI BADANIE NIE KWIATKI

26 maja 2023 r. przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach można było skorzystać z bezpłatnego badania cytologicznego i mammograficznego, porady dietetyka, analizatora masy ciała, badania stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Oferowano także możliwość konsultacji z przedstawicielami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Wydarzenie rozpoczęło się od zaproszenia skierowanego do wszystkich Pań przez organizatorów: Wojewodę Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach Pan Jarosław Ciura zachęcał do skorzystania ze stoiska informacyjno-edukacyjnego i konsultacji z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia WSSE w Kielcach.

Rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach Pani Beata Szczepanek przedstawiła ofertę przygotowaną na mobilnym stanowisku i zwróciła uwagę na programy profilaktyczne refundowane przez NFZ oraz badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach reprezentował Pan doktor Leszek Smorąg Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej. Pan doktor wskazał na wagę problemu braku systematycznych badań profilaktycznych i jego konsekwencje.

Pani Adela Chojnacka ze Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach przekonywała do systematycznego samobadania piersi oraz do skorzystania z edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi.

Podsumowując przedsięwzięcie, należy podkreślić, że:

  • z badań cytologicznych skorzystało 16 kobiet
  • badania mammograficzne wykonało 20 kobiet
  • z porad i konsultacji w zakresie profilaktyki nowotworowej prowadzonych przez 20 Amazonek skorzystało 102 panie
  • z porad i konsultacji z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia WSSE w Kielcach skorzystało 180 osób
  • na stoisku mobilnym Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zanotowano ok. 200 osób.
Mobilne stanowisko Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
Promocja wydarzenia edukacyjno-profilaktycznego w Dniu Matki
Stoisko Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
Stoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach