24 stycznia 2011

Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w konkursach przedmiotowych

Wojewódzka Komisja konkursowa, informuje, że wyniki z drugich etapów konkursów przedmiotowych możemy uzyskać w szkołach w których dzieci pisały dany konkurs. 

W tych miejscach również można obejrzeć prace uczniów po uprzednim umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej.

Odwołania od wyników składamy również do szkoły w której odbywał się konkurs.

Wojewódzka Komisja Konkursowa