21 stycznia 2011

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ostateczny termin zwrotu nie wykorzystanych dotacji z 2010 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar) oraz 041-342-16-47 (P. Izabela Bartnik).

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk