24 maja 2023

Relacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla doradców zawodowych oraz wychowawców klas ósmych z powiatu skarżyskiego.  Celem spotkania była kontynuacja działań związanych z upowszechnianiem doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz przedstawienie zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z powiatu skarżyskiego. Spotkanie rozpoczęła pani Edyta Niziołek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zaproszonych gości.

Następnie Koordynatorzy Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Skarżysku – Kamiennej Pani Malwina Pacyna, Pani Urszula Zielińska – Smęder i Pani Iwona Rogalska przybliżyły zasady i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Pani Katarzyna Bilska Członek Zarządu Powiatu przekazała najnowsze informacje dotyczące zasad rekrutacji uczniów starających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych z powiatu skarżyskiego.

W dalszej części spotkania Pani Karolina Grzesik – Olech oraz Pan Bartosz Prońko doradcy metodyczni w zakresie doradztwa zawodowego w ramach swoich wystąpień odnieśli się do znaczącej roli doradztwa zawodowego oraz istoty kompetencji przyszłości w wyborze drogi kształcenia i przyszłego zawodu. Ważnym aspektem prezentacji prelegentów było uwypuklenie zasadności upowszechniania innowacji pedagogicznych, jako przykładu dobrych praktyk.

Spotkanie było dla uczestników niezwykłą okazją do wymiany doświadczeń, zadawania pytań i zacieśniania współpracy wszystkich, dla których nie jest obojętne mądre, rozważne doradztwo zawodowe kierowane do uczniów i rodziców.