24 maja 2023

Konferencja – Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego -podsumowanie projektu

Konferencja

Projekt pozakonkursowy Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej nt. roli SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego, która odbędzie się w dniach 5–6 czerwca 2023 r. w formie on-line.

Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW i prezentacji wniosków wynikających z zafunkcjonowania SCWEW w środowiskach  lokalnych. Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ekspertów Centrum Koordynującego, ekspertów i liderów SCWEW oraz zespołu projektowego, który opracował koncepcję Modelu SCWEW.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.